9 marca 2023

Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie

W 2023 r. realizowana będzie VIII  edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie której celem jest:

  • działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży;
  • kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;
  • propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie składać się będzie z trzech etapów oraz ceremonii wręczenia nagród:

 Etap pierwszy – szkolny – zostanie zrealizowany w formie quizu za pomocą specjalnej aplikacji. Odbędzie się w dniu 24 marca 2023 roku.
• Etap drugi – okręgowy – w tym etapie uczestnicy będą musieli rozwiązać kazusy oraz odpowiedzieć na pytania zamknięte do przedstawionych zagadnień. Odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2023 roku.
• Etap trzeci – centralny – Finał – będzie składał się z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii Konkursu. Odbędzie się w dniu 15 maja 2023 roku.

Organizatorem konkursu jest Krajowa Izba Radców Prawnych.

Więcej informacji