14 marca 2023

Ogólnopolskie Turnieje Bezpieczeństwa

Polski Związek Motorowy zaprasza uczniów do udziału w Ogólnopolskich Turniejach Bezpieczeństwa.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym skierowany do uczniów szkół podstawowych, szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny organizowany jest przez Polski Związek Motorowy, Komendę Główną Policji, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, organizowany jest w trzech grupach rywalizacyjnych, w skład których wchodzą:

  • uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat (rocznik 2011 i młodsi) – Grupa I,
  • uczniowie szkół podstawowych – Grupa II,
  • uczniowie szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – Grupa III.

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny organizowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Celem obu turniejów są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Turnieje mają charakter wieloetapowy i są organizowane na etapach: szkolnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Więcej informacji

Kalendarz finałów obu turniejów