24 sierpnia 2023

IV edycja wojewódzkiego konkursu plastycznego „Z rodziną najlepiej”

Wojewoda Wielkopolski, Michał Zieliński wraz z Przewodniczącą Rady Rodziny, Anetą Niestrawską, zapraszają dzieci i młodzież z wielkopolskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w IV edycji konkursu plastycznego pn. „Z rodziną najlepiej – edycja IV”.

Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z wielkopolskich szkół podstawowych. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie z klas 1-3 i uczniowie z klas 4-8.

Konkurs ma na celu rozwijanie umiejętności plastycznych, rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży, kształcenie poczucia estetyki, umożliwienie wyrażenia ekspresji i emocji oraz docenienie kreatywności i pomysłowości uczniów z wielkopolskich szkół.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami proszę przesyłać wyłącznie na adres skrzynki e-mail: konkursplastyczny@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail) w terminie do 15 września 2023 r.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu w załączniku.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi we wrześniu 2023 r., a zwycięzcy zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.

Załączniki

Regulamin konkursu plastycznego
Data: 2023-08-24, rozmiar: 297 KB