8 września 2023

Konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej zapraszają do wzięcia udziału w konkursie dla nauczycieli pn. „Sprawiedliwi z Markowej”. Wpisuje się on w obchody związane z przypadającą na 10 września 2023 r. beatyfikacją rodziny Ulmów – zamordowanej przez niemieckiego okupanta w zemście za udzielanie pomocy Żydom.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach prac komitetu działającego z inicjatywy Prezydenta RP.

Konkurs jest przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczących historii oraz innych przedmiotów. Zadaniem konkursowym będzie przygotowanie przez nauczyciela scenariusza 45-minutowej lekcji dotyczącej nie tylko samej rodziny Ulmów, ale także fenomenu polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny światowej, relacji polsko-żydowskich w jej trakcie i miejsca Żydów w historii miejscowości lub regionu, w którym pracuje nauczyciel.

Scenariusz lekcji powinien obejmować:

  • informacje biograficzne dotyczące członków rodziny Ulmów;
  • informacje dotyczące zjawiska polskiej pomocy Żydom podczas II wojny światowej;
  • informacje dotyczące relacji polsko-żydowskich podczas II wojny światowej;
  • informacje dotyczące miejsca Żydów w historii miejscowości lub regionu, w którym mieści się szkoła zatrudniająca nauczyciela.

Termin zgłoszenia: do 30 października 2023 r. na adres mailowy konkursy@ko.poznan.pl (UWAGA: wskazany adres mailowy dotyczy tylko województwa wielkopolskiego)

Trzy najlepsze prace w województwie dopuszczone do ogólnokrajowego etapu konkursu, zostaną wskazane w komunikacie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty nie później niż 10 grudnia 2023 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)           dane nauczyciela – autora projektu edukacyjnego:

  1. imię i nazwisko nauczyciela,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu kontaktowego,
  4. nazwę i adres szkoły, w której nauczyciel pracuje;

2)           scenariusz 45-minutowej lekcji

3)           skan podpisanych:

  1. oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów i wykorzystanie wizerunku, których wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
  2. oświadczenia dyrektora szkoły, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu

Laureaci i wyróżnieni w konkursie nauczyciele otrzymają nagrody rzeczowe oraz zaproszenie na finansowany przez IPN wyjazd seminaryjny.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2023-09-08, rozmiar: 923 KB
Oświadczenie dyrektora szkoły
Data: 2023-09-08, rozmiar: 28 KB
Oświadczenie nauczyciela
Data: 2023-09-08, rozmiar: 34 KB