14 września 2023

Konkurs MEiN i Archiwów Państwowych „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…”

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…”. To wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Archiwów Państwowych. Celem konkursu jest popularyzowanie historii osób, które pomagały Żydom w czasie II wojny światowej. Zgłoszenia można przesyłać do 31 grudnia 2023 r.

Założenia konkursu przedstawili podczas wspólnej konferencji prasowej Dyrektor Generalny MEiN Sławomir Adamiec oraz Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Paweł Pietrzyk. Briefing został połączony z promocją książki „Biografie Sprawiedliwych”. W wydarzeniu uczestniczył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński.

– Traktujemy naszą dzisiejszą obecność jako misję w przypominaniu o roli zwykłych ludzi, zwykłych polskich obywateli w niesieniu pomocy Żydom. Jako tych sprawiedliwych, za przykładem rodziny Ulmów, których były tysiące, setki tysięcy po to, aby edukować młode pokolenie – mówił podczas konferencji prasowej Dyrektor Generalny MEiN Sławomir Adamiec.

Przedstawiając założenia wspólnego przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Archiwów Państwowych, zwrócił uwagę na rolę edukacji historycznej w kształtowaniu tożsamości narodowej. – Wiemy, jak bardzo ważna to praca z punktu widzenia budowania naszej tożsamości narodowej, odkłamywania – również poza granicami, ale i u nas w kraju – historii, rzeczywistości, która była zupełnie inna.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu tekstu z elementami pracy badawczej na temat historii rodziny Ulmów lub własnej rodziny pomagającej Żydom w czasie II wojny światowej. Materiał powinien zostać opracowany na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z rodziną, kwerendy w archiwum rodzinnym oraz w archiwach państwowych.

Założenia konkursu

Celem konkursu jest przybliżenie uczniom postaci Józefa i Wiktorii Ulmów i ich dzieci oraz innych osób, które wykazały się bohaterską postawą i wyjątkową odwagą, ratując Żydów podczas II wojny światowej. Ważne jest także zachęcenie młodych ludzi do zdobywania wiedzy i poszukiwania informacji o trudnej rzeczywistości okupacyjnej w Polsce i polskiej pomocy Żydom w tym okresie.

Prace konkursowe można nadsyłać do 31 grudnia 2023 r. na adres: ndap@archiwa.gov.pl.

Promocja publikacji „Biografie Sprawiedliwych”

Publikacja zawiera 90 biogramów osób, które udzieliły różnych form pomocy osobom narodowości żydowskiej. Biogramy zostały opracowane przez pracowników Archiwów Państwowych na bazie zasobów archiwalnych przechowywanych w tych instytucjach. Celem autorów opracowania było pokazanie wybranych postaci, często zupełnie nieznanych i odnotowanych jedynie w dokumentach archiwalnych, a także przybliżenie dramatycznych wydarzeń związanych z udzielaniem pomocy Żydom w czasie II wojny światowej i przeżyć z perspektywy zwykłych obywateli.

Źródło i regulamin konkursu: MEiN