13 września 2023

Ponadwojewódzki Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2024 „Mikrokosmos”

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie organizuje dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) tematyczny Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2024 „Mikrokosmos”. Jest to konkurs o zasięgu ponadwojewódzkim organizowany przez kuratorów oświaty na podstawie zawartego porozumienia.

Finaliści i laureaci uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b-c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431).

Konkurs polega na zbudowaniu i zaprogramowaniu własnego robota do określonych celów.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach:

  • dla uczniów klas IV-VI
  • dla uczniów klas VII-VIII.

Do konkursu mogą zgłaszać się drużyny maksymalnie pięcioosobowe.

Ważne terminy:
Zadania konkursowe oraz lokalizacje finału konkursu zostaną ogłoszone 8 stycznia 2024 r. na stronie internetowej konkursu.

Zakończenie rejestracji drużyn – 18 grudnia 2023 r.

Finał konkursu – kwiecień 2024 r.

Regulaminy oraz szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej konkursu oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Zachęcamy do udziału w konkursie.