5 lutego 2024

Konkurs „Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie „Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”.

Celem konkursu jest zachęcanie uczestników do rodzinnych dyskusji i utrwalanie pamięci o losach ich przodków w trakcie II wojny światowej:

  • życie codzienne naszych rodaków pod okupacją niemiecką, zarówno na terenach wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej, jak również w Generalnym Gubernatorstwie.
  • martyrologia Polaków w obozach koncentracyjnych zlokalizowanych na terenie dzisiejszej Austrii i Niemiec.

W tym roku szczególną uwagę IPN pragnie poświęcić żołnierzom 2 Korpusu Polskiego z uwagi na 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Laureaci wezmą udział w Wyjeździe Pamięci do Włoch zaplanowanym na maj 2024 r. oraz odwiedzą miejsca pamięci i martyrologii ważne dla Polaków na terenie Niemiec i Górnej Austrii.

Uczestników konkursu prosimy o przygotowanie prac pisemnych i przesłanie ich na adres mailowy sztafetapamieci@ipn.gov.pl do dnia 25 marca 2024 r. Szczegóły w regulaminie.

Koordynator: Julia Kilanowska tel. 61 835 69 86 e-mail: julia.kilanowska@ipn.gov.pl

Grupa docelowa: uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych (klasy VI–VIII) i ponadpodstawowych oraz osoby pełnoletnie

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych

Więcej informacji i regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej