11 sierpnia 2020

Zasady umieszczania informacji o konkursach tematycznych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu mogą być umieszczone konkursy tematyczne, które:

  • służą prezentacji wiedzy i umiejętności uczniów;
  • sprzyjają rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów;
  • doskonalą wiedzę i umiejętności dzieci i młodzieży;
  • gwarantują uczestnikom bezpłatny udział.

Zgłoszenie do umieszczenia konkursu na stronie musi zawierać:

  • nazwę konkursu,
  • typ szkoły, do której skierowany jest konkurs,
  • nazwę organizatora wraz z danymi teleadresowymi (adres, nr telefonu, e-mail) i osobą do kontaktu,
  • szczegółowy opis i regulamin konkursu wraz z linkiem do strony internetowej organizatora, na której znajdują się ww. informacje
  • informację, czy inicjatywa ma charakter komercyjny lub lobbingowy.

Wnioski należy przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu: 61-716 Poznań ul. Tadeusza Kościuszki 93 lub w wersji elektronicznej na adres: kancelaria@ko.poznan.pl.