7 czerwca 2021

Wyniki stopnia pierwszego Wojewódzkiego Konkursu Kształcenia Słuchu pt. „Ptaków Śpiew” 2021 rozpoznawanie śpiewu i odgłosów ptaków polskich

Szanowni Uczestnicy,

informujemy, że pierwszy stopień konkursu zakończył się powodzeniem 31 maja 2021 r. Do konkursu zgłosiło się 360 uczestników, a odważyło się przystąpić do testu – 240.

Gratulujemy wszystkim, którzy wykazali się odwagą, wiedzą i umiejętnościami, a także poświęcili czas i zaangażowanie w przygotowanie do konkursu. Mamy nadzieję, że nabyte umiejętności nie raz przydadzą się i sprawdzą w Waszym dalszym życiu.

W załączonym wykazie znajdują się wyniki pierwszego stopnia – testu słuchowego, w którym zadaniem było odgadnięcie 25 odgłosów ptaków polskich w czasie 45 minut. Do stopnia drugiego zakwalifikowali się uczestnicy, którzy osiągnęli wynik minimum 11 punktów na 25 możliwych. Tych, którym nie udało się uzyskać wystarczającej liczby punktów gorąco zachęcamy do dalszego doskonalenia swoich umiejętności i wzięcia udziału w kolejnym konkursie za rok (Ogłoszenie 1 kwietnia 2022).

Drugi stopień konkursu, zgodnie z regulaminem, polegać będzie także na wykazaniu się umiejętnością rozpoznawania śpiewu i odgłosów ptaków polskich. Test dostępny będzie także na platformie konkursowej wko.moodle.org.pl. Dane do logowania uczestnika pozostają te same przez cały konkurs. Nabyte na stopniu pierwszym doświadczenia w obsłudze aplikacji przydadzą się z pewnością, dlatego nie będzie już dodatkowych podejść próbnych. Test konkursowy stopnia drugiego będzie się składał tylko z jednego podejścia.

Dodatkowe informacje organizacyjne:

  1. nadzorującym przebieg testu stopnia drugiego będzie dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony. Należy umówić się na określony termin, dogodny dla obydwu stron;
  2. formę nadzoru nad wykonaniem testu wybiera dyrektor szkoły lub wskazany przez niego nauczyciel nadzorujący w ramach konsultacji indywidualnej (forma zdalna – tylko w wypadku choroby, kwarantanny lub ograniczenia funkcjonowania szkoły) z zachowaniem zasad określonych w regulaminie;
  3. uczestników obowiązują te same loginy i hasła co do stopnia pierwszego;
  4. test konkursowy dostępny będzie od 10 do 25 czerwca 2021 r.;
  5. zakres umiejętności obejmuje rozpoznawanie odgłosów ptaków z tej samej bazy nagrań, lecz polecenia i forma zadań będzie bardziej urozmaicona;
  6. zakres wiadomości wykorzystany w poleceniach zadań testu stopnia drugiego określony jest w dziale I załącznika nr 2 do regulaminu konkursu. Pytania mogą dotyczyć nie tylko prawidłowej nazwy ptaka, lecz również terminów i określeń opisujących cechy dźwięku, charakter, rodzaj i składniki usłyszanej melodii;
  7. wyniki zostaną opublikowane w ciągu 10 dni od zakończenia stopnia drugiego konkursu, tj. do 5 lipca 2021 r.

Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu:
wizytator Rafał Renz
Wydział Rozwoju Edukacji
nr tel. 780 386 057 (+sms+Whatsapp+Signal)
DC: Koordynator Konkursów KO Poznań#7068
adres e-mail: konkursy@ko.poznan.pl

Załączniki