13 września 2023

Lista konkursów tematycznych – rok szkolny 2023/2024

Uwaga! Lista konkursów tematycznych nie jest tożsama z Wykazem zawodów, wiedzy, artystycznych i sportowych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, a wpis umieszczony na przedmiotowej liście nie jest równoznaczny z konkursami, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa wielkopolskiego.

Lista konkursów tematycznych w roku szkolnym 2023/2024.