17 grudnia 2021

II Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski – nowa dyscyplina „Poeta”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie,

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych w kraju oraz szkół polskich za granicą jest wzbogacona o kolejną dyscyplinę, w której mogą startować zainteresowani uczniowie. Jest nią „Poeta”.

Konkurs w dyscyplinie Poeta Primus (szkoły podstawowe) podzielony na dwie kategorie wiekowe: klasy I – IV i klasy V-VIII) i Poeta Altus (szkoły ponadpodstawowe) odbędzie się w formie dwustopniowej rywalizacji.

Na I stopniu zadaniem uczestników będzie napisanie własnego wiersza o tematyce wynikającej z inspiracji postacią, biografią lub dokonaniami Mistrza Paderewskiego.

Na II stopniu, wybrani przez Jury młodzi twórcy, będą mieli za zadanie stworzenie kolejnego wiersza, z wykorzystaniem określonych słów / zwrotów – które muszą się znaleźć się w treści utworu. Słowa kluczowe zostaną opublikowane wraz z wynikami I stopnia konkursu.

W załączeniu przesyłamy opis dyscypliny.

Zachęcamy, aby jak najszybciej zgłaszać uczniów do udziału w tej lub innej z 9 dyscyplin wyjątkowego konkursu o Ignacym Janie Paderewskim.

Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu:

Rafał Stanisław Renz
Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji
nr tel. 780 386 057 (+sms+Whatsapp+Signal)
DC: Koordynator Konkursów KO Poznań#7068
adres e-mail Paderewski@ko.poznan.pl

Załączniki