11 stycznia 2022

II Ogólnopolski Konkurs Ignacy Jan Paderewski – dyscyplina „Badacz-Analityk”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie,

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych w kraju
oraz szkół polskich za granicą jest wzbogacona o dyscyplinę, w której mogą startować zainteresowani statystyką uczniowie. Jest nią „Badacz – Analityk”. Uczestnik konkursu w tej dyscyplinie musi wcielić się w rolę doradcy Premiera Paderewskiego i wskazać mu interesujące dziedziny życia.

Konkurs w dyscyplinie Badacz-Analityk Primus przeznaczony dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej, w tym artstycznych i Badacz-Analityk Altus dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym artystycznych odbędzie się w formie dwustopniowej rywalizacji.
Na I stopniu zadaniem uczestników będzie przeprowadzenie autorskiego badania ankietowego z wykorzystaniem ogólnodostępnych platform zbierania danych (np. Formularze Google) dotyczącego dowolnej dziedziny związanej z Ignacym Janem Paderewskim.

Na II stopniu, zakwalifikowani uczestnicy dokonają analizy materiału statystycznego tworząc krótki dokument, w którym w sposób syntetyczny, przy użyciu tabel i wykresów, nakreślą wybrane w ankiecie zjawiska tak, aby można było przedstawić je premierowi Paderewskiemu.

W załączeniu przesyłamy opis dyscypliny.

Zachęcamy, aby jak najszybciej zgłaszać uczniów do udziału w tej lub innej z 9 dyscyplin wyjątkowego konkursu o Ignacym Janie Paderewskim.

Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu:

Rafał Stanisław Renz
Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji
nr tel. 780 386 057 (+sms+Whatsapp+Signal)
DC: Koordynator Konkursów KO Poznań#7068
adres e-mail Paderewski@ko.poznan.pl

Załączniki

Dyscyplina VII - Badacz-Analityk = opis i instrukcja
Data: 2022-01-12, rozmiar: 511 KB