1 kwietnia 2022

Wojewódzki Konkurs Kształcenia Słuchu pt. „Ptaków Śpiew” rozpoznawanie śpiewu i odgłosów ptaków polskich 2022

Szanowni Państwo,

ogłaszamy trzecią edycję Wojewódzkiego Konkursu Kształcenia Słuchu pt. „Ptaków śpiew”, który spotkał się z serdecznym przyjęciem społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej województwa wielkopolskiego. Okazało się bowiem, że wymagana w rywalizacji umiejętność rozpoznawania odgłosów ptaków, charakteryzowania ich melodii śpiewu, jak i interesujące szczegóły z ich życia są nie tylko ponadczasowe, ale i nie rozgraniczają wieku uczestnika, ani typu szkoły, do której uczęszcza.

Data 1 kwietnia jest znaczącą w tym względzie – Międzynarodowy Dzień Ptaków.

Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z partnerami: Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, zaprasza do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Kształcenia Słuchu pt. „Ptaków Śpiew” 2022.

Konkurs skierowany do uczniów wszystkich typów szkół: podstawowych i ponadpodstawowych, w tym również artystycznych województwa wielkopolskiego posiada interesującą, a zarazem łatwo przystępną dla uczniów formę. Wiosna, czas wzmożonej aktywności ptaków, sprzyja rozbudzeniu zainteresowań przyrodą i kształceniu narządu słuchu, wyobraźni i pamięci muzycznej. Uczestnicy mogą samodzielnie przygotować się do konkursu dzięki udostępnionej na platformie bazie konkursowej zawierającej nagrania śpiewu i odgłosów ptaków.

Aspekt dydaktyczny i wychowawczy konkursu sprawia, że udział w nim może stanowić uzupełnienie i wzbogacenie tradycyjnych zajęć o interdyscyplinarne aspekty nauczania różnych przedmiotów, połączenie muzyki z przyrodą i pomoc w zrozumieniu siły świata przyrody i przemijania zjawisk globalnych z nim związanych. Jest także pretekstem do wyjścia z domu i zbliżenia się do bogactwa otaczającej nas przyrody. Jej obserwacja pozwoli na zwrócenie uwagi na stan środowiska naturalnego, które jest domem ptaków i o które każdy z nas musi zadbać.

Konkurs jest przeprowadzany z zastosowaniem platformy konkursowej w formie wielostopniowego testu odsłuchowego. Baza nagrań śpiewu/odgłosów ptaków w formacie mp3 dostępna jest w komputerze lub telefonie pod adresem: https://konkursy.wko.com.pl/ . Dostęp do bazy nie wymaga zakładania konta.

Nazwy ptaków wymienione są w załączniku nr 1 do Regulaminu.

Zgłoszenia ucznia do konkursu dokonuje dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego powołany za pomocą formularza on-line dostępnego pod adresem http://wre.ko.poznan.pl/ptaki/

Zachęcamy dyrektorów i nauczycieli do poinformowania uczniów i samorządów uczniowskich o konkursie również poprzez dziennik elektroniczny / librus i inne kanały przyjęte do współpracy z rodzicami i uczniami. Nie bez znaczenia są również nagrody dla laureatów i finalistów.

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w załączonym regulaminie.

Dodatkowych informacji udziela:
Rafał Renz
Wojewódzki Koordynator Konkursów
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. +48 780 386 057 (sms, Whatsapp, Signal, Discord)
e-mail: konkursy@ko.poznan.pl

Załączniki