11 maja 2022

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski

Informujemy, że rywalizacja uczestników II Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych w kraju

oraz szkół polskich za granicą,

w dyscyplinach:
I – Pianista Amator,
III – Historyk,
IV – Dziennikarz,
V – Poeta,
VI – Kreator sztuki,
VII – Badacz-Analityk,
IX – Wybitna szkoła
zakończyła się.

Zmagania w pozostałych dziedzinach:
I – Pianista Wirtuoz,
VIII – Grand Prix
nadal trwają.

Zadania konkursowe uczestników były bardzo zróżnicowane i są szczegółowo opisane na stronach tytułowych każdej z dziedzin na platformie konkursowej. Każda dziedzina, tak naprawdę stanowiła oddzielny konkurs.

Komisje konkursowe poszczególnych kategorii złożone z przedstawicieli Instytucji współpracujących przy organizacji konkursu:

  • Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Akademii Muzycznej w Poznaniu,
  • Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
  • Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

wyłoniły zwycięzców, laureatów i wyróżnionych. W załączonych plikach znajdują się szczegółowe komunikaty dotyczące wykazu laureatów i wyróżnionych z danej kategorii konkursu.

Gratulujemy wszystkim, którzy, wykazali się zdobytą w trakcie konkursu, wiedzą i umiejętnościami, a także potwierdzili swój talent, pasję oraz poświęcili czas i zaangażowanie w przygotowanie do konkursu. Mamy nadzieję, że bliższe poznanie niezwykłej i wszechstronnej postaci Ignacego Jana Paderewskiego, jego przeżyć, cech charakteru, twórczości, sukcesów, porażek i działalności oraz faktów historycznych z nią związanych zaowocują refleksją nad celem i wartością własnego życia oraz obowiązkiem rozwijania otrzymanego talentu dla dobra Ojczyzny i własnego zarazem.

Jednocześnie przypominamy, że to nie koniec konkursu, którego ramy czasowe obejmują 2 symboliczne daty związane z Mistrzem: 18 listopada (rocznica urodzin) i 29 czerwca (rocznica śmierci). Finał całego konkursu, połączony z uroczystością wręczenia nagród, wystawą prac, koncertem, odbędzie się 29 czerwca 2022 r. o g. 11:30 w Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Dodatkowych informacji udziela:
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. 61 670 40 85
adres e-mail Paderewski@ko.poznan.pl

Załączniki

Wyniki I - Pianista Wirtuoz
Data: 2022-06-12, rozmiar: 157 KB
Wyniki I - Pianista Amator
Data: 2022-06-01, rozmiar: 366 KB
Wyniki III - Historyk
Data: 2022-05-11, rozmiar: 579 KB
Wyniki IV - Dziennikarz
Data: 2022-05-11, rozmiar: 408 KB
Wyniki V - Poeta
Data: 2022-05-11, rozmiar: 399 KB
Wyniki VI - Kreator Sztuki
Data: 2022-05-30, rozmiar: 459 KB
Wyniki VII - Badacz-Analityk
Data: 2022-05-11, rozmiar: 395 KB
Wyniki IX - Wybitna Szkoła
Data: 2022-06-13, rozmiar: 2 MB