20 września 2022

Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2023 „Ostatnie tajemnice Ziemi”

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie organizuje dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) tematyczny Ponadwojewódzki Konkurs Budowy i Programowania Robotów GG Robot 2023 „Ostatnie tajemnice Ziemi”.  Jest to konkurs o zasięgu ponadwojewódzkim organizowany przez kuratorów oświaty na podstawie zawartego porozumienia. Finaliści i laureaci uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b-c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1737).

Konkurs polega na zbudowaniu i zaprogramowaniu własnego robota do określonych celów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach:

  • dla uczniów klas IV-VI
  • dla uczniów klas VII-VIII.

Do konkursu mogą zgłaszać się drużyny maksymalnie pięcioosobowe.

Ważne terminy:
Zadania konkursowe oraz lokalizacje finału konkursu zostaną ogłoszone 6 stycznia 2023 r. na stronie internetowej konkursu: http://ggrobot.pl/.

Zakończenie rejestracji drużyn – 20 grudnia 2022 r.
Finał konkursu – kwiecień 2023 r.

Regulaminy oraz szczegóły konkursu znajdują się na stronie: http://ggrobot.pl/ oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Zachęcamy do udziału w konkursie.

Załączniki

GG Robot 2023_regulamin_IV-VI
Data: 2022-10-03, rozmiar: 541 KB
GG Robot 2023_regulamin_VII-VIII
Data: 2022-10-03, rozmiar: 550 KB
GG Robot 2023 - załączniki wersja edytowalna
Data: 2022-10-03, rozmiar: 26 KB