2 października 2023

III Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych,

serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym dedykowanym uczniom klas IV – VIII szkół podstawowych. Organizatorem konkursu jest Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty.

Celem Konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania.

Termin zgłoszenia: do 23 listopada 2023 r. Zgłoszenia dokonuje Dyrektor szkoły.

Formularz zgłoszeniowy

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • etap I szkolny – termin 8.12.2023 r.,
  • etap II wojewódzki – termin 8.03.2024 r.,
  • etap III ogólnopolski – termin 10.05.2024 r.

Planowany termin przeprowadzenia Konkursu: grudzień 2023 r. – maj 2024 r.

Finaliści i laureaci Konkursu uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b-c rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2431).

Załączniki

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego
Data: 2023-10-02, rozmiar: 1 MB