22 czerwca 2022

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2022/2023

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki są opublikowane terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2022/2023:

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2022/2023.

  • 16 – 29 stycznia 2023 r.

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

  • 23 stycznia – 5 lutego 2023 r.

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

  • 30 stycznia – 12 lutego 2023 r.

Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

  • 13 – 26 lutego 2023 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie,zachodniopomorskie