26 sierpnia 2021

Wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych

Uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Do zadań poradni należy nie tylko diagnozowanie dzieci i młodzieży, efektem którego jest m.in. wydanie opinii lub orzeczenia, ale również udzielanie bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Pomoc ta – bezpłatna i dobrowolna – polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Poradnie wspierają także rodziców w rozpoznawaniu i rozwijaniu potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Pracownicy poradni pomagają również uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery zawodowej.

Warto wiedzieć, że do poradni można zgłosić się nie tylko wtedy, gdy problem już występuje, ale także wtedy, kiedy chcemy zadbać o odpowiednią profilaktykę, korzystając z pomocy doświadczonych psychologów, pedagogów oraz terapeutów.

Informacje na temat oferowanego wsparcia są dostępne na stronach internetowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach i przedszkolach.
Dane kontaktowe do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych:

  • Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Poznaniu – miasto Poznań, powiaty: gnieźnieński, międzychodzki, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wrzesiński
  • Delegatura w Kaliszu – miasto Kalisz, powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski
  • Delegatura w Koninie – miasto Konin, powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki
  • Delegatura w Lesznie – miasto Leszno, powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, nowotomyski, rawicki, wolsztyński
  • Delegatura w Pile – powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski