27 czerwca 2024

Bezpłatne porady prawników, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych

Informujemy, że w ramach realizacji zadania publicznego sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022 – 2033, Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium” udziela bezpłatnych porad.

Do dyspozycji są prawnicy, psycholodzy, doradcy zawodowi i pedagodzy, dyżurujący na bezpłatnej infolinii 800 201 211 i kanałach chat dostępnych na stronie internetowej

Budżet Państwa wyłożył środki na świadczenie potrzebującym bezpłatnych porad. Zadanie skierowane jest do osób mniej zasobnych materialnie, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodziny z multiproblemami (uzależnienia, współuzależnienia, pętle kredytowe, przemoc w rodzinie, wykluczenie społeczne, zagrożenie bezdomnością, problemy wychowawcze, skazania, wymagające interwencji kryzysowej, wykluczenie zawodowe, prawa konsumenckie, wsparcie antymobbingowe, wykluczenie cyfrowe, itd.).

Obsługa poradnicza polega na kompleksowym działaniu nie ograniczającym się do samej porady czy konsultacji, ale również pomocy w danej sprawie, w rozwiązaniu problemu, do czego wyznaczane są zespoły wsparcia.