18 marca 2022

Pismo Ministra Zdrowia dotyczące systematycznych badaniach bilansowych wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie

przekazujemy pismo Ministra Zdrowia, w którym przypomina, że wszystkie dzieci i młodzież, mają prawo do bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym do okresowych testów przesiewowych i kompleksowych bilansów zdrowia.

 

Załączniki

List Ministra Zdrowia do rodziców i opiekunów
Data: 2022-03-18, rozmiar: 136 KB