Kategoria: Programy stypendialne

21 czerwca 2022

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, po raz kolejny zaprasza wszystkich uczniów pochodzenia romskiego do wzięcia udziału w Ogólnopolskim konkursie stypendialnym dla uzdolnionych uczniów romskich.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży z całego kraju, które do tej pory nie miały możliwości  skorzystać z fachowej oceny oraz wesprzeć dzieci, które wielokrotnie biorą udział w konkursie i ich rozwój jest widoczny.

W załączeniu regulamin i karta zgłoszeniowa, z którymi należy się zapoznać, wypełnić i odesłać do Centrum.

Załączniki

Regulamin 2022
Data: 2022-06-21, rozmiar: 34 KB
Karta zgloszenia
Data: 2022-06-21, rozmiar: 30 KB
8 czerwca 2022

Rekrutacja do Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, jednostka podległa Ministerstwu Edukacji i Nauki rozpoczął rekrutację na kolejny rok szkolny do szkół w systemie kształcenia na odległość – do Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej. Misją ORPEG jest kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości wśród młodych Polaków przebywających poza granicami kraju. Odbywa się to m.in. poprzez koordynowanie działalności 69 szkół polskich przy placówkach dyplomatycznych RP na świecie, jak również prowadzenie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w systemie kształcenia na odległość (w systemie online). W bieżącym roku szkolnym kształci się w ten sposób blisko 1500 uczniów, którzy przebywają w 84 krajach na całym świecie.

Kształcenie prowadzone jest w jednym z dwóch planów nauczania:

uzupełniającym – opartym na programach nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, przeznaczonym dla uczniów spełniających obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach lokalnych, obejmuje zajęcia z języka polskiego oraz wiedzy o Polsce (przedmiotu łączącego w sobie elementy wiedzy o społeczeństwie, historii oraz geografii Polski);

ramowym – opartym na programach nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, odpowiednio dla szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla uczniów, którzy z różnych przyczyn (brak znajomości języka obcego, częsta zmiana miejsca zamieszkania, praca w modelingu, kontrakty sportowe) nie realizują obowiązku szkolnego w szkołach lokalnych, a obowiązek nauki spełniają w ORPEG.

Szczegółowe informacje w zakresie rekrutacji