Kategoria: Programy stypendialne

11 grudnia 2023

Konkurs o stypendia do zagranicznych szkół w Wielkiej Brytanii i w Austrii

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata ogłosiło kolejną edycję konkursu o stypendia do zagranicznych szkół w Wielkiej Brytanii i w Austrii na lata 2024-2026. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas drugich szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy konkursu muszą wypełnić i wysłać formularz aplikacyjny. Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 stycznia 2024 r., do godziny 23:59. Zgłoszenia nadesłane po czasie nie będą brane pod uwagę.

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata to organizacja działająca w Polsce od wielu lat. Co roku poprzez swój program stypendialny wysyła uzdolnionych polskich licealistów na dwuletnie stypendia do prestiżowych szkół prywatnych na całym świecie. Stypendium daje możliwość rozwijania swoich pasji oraz ułatwia późniejszą rekrutację na wymarzone studia. Wśród licznych absolwentów Towarzystwa znajdują się pisarze, nauczyciele, działacze społeczni czy przedsiębiorcy.

Więcej informacji

8 czerwca 2022

Rekrutacja do Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, jednostka podległa Ministerstwu Edukacji i Nauki rozpoczął rekrutację na kolejny rok szkolny do szkół w systemie kształcenia na odległość – do Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej. Misją ORPEG jest kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości wśród młodych Polaków przebywających poza granicami kraju. Odbywa się to m.in. poprzez koordynowanie działalności 69 szkół polskich przy placówkach dyplomatycznych RP na świecie, jak również prowadzenie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w systemie kształcenia na odległość (w systemie online). W bieżącym roku szkolnym kształci się w ten sposób blisko 1500 uczniów, którzy przebywają w 84 krajach na całym świecie.

Kształcenie prowadzone jest w jednym z dwóch planów nauczania:

uzupełniającym – opartym na programach nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, przeznaczonym dla uczniów spełniających obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach lokalnych, obejmuje zajęcia z języka polskiego oraz wiedzy o Polsce (przedmiotu łączącego w sobie elementy wiedzy o społeczeństwie, historii oraz geografii Polski);

ramowym – opartym na programach nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, odpowiednio dla szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla uczniów, którzy z różnych przyczyn (brak znajomości języka obcego, częsta zmiana miejsca zamieszkania, praca w modelingu, kontrakty sportowe) nie realizują obowiązku szkolnego w szkołach lokalnych, a obowiązek nauki spełniają w ORPEG.

Szczegółowe informacje w zakresie rekrutacji