Kategoria: Programy stypendialne

27 stycznia 2023

“Postawmy na młodzież” – wsparcie finansowe dla inicjatyw wielkopolskiej młodzieży na rzecz życia publicznego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele – opiekunowie samorządów uczniowskich,
Drodzy Uczniowie szkół ponadpodstawowych woj. wielkopolskiego

“Postawmy na młodzież” – to projekt, którego celem jest wsparcie finansowe dla inicjatyw wielkopolskiej młodzieży na rzecz życia publicznego. Operatorem projektu jest Stowarzyszenie Projekt Poznań. W ramach tego przedsięwzięcia można uzyskać środki finansowe (do 20 000 zł) na inicjatywy młodzieżowe realizowane przez samorządy uczniowskie w szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa wielkopolskiego.

Wnioski o granty można składać od 1 stycznia do 15 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na granty.  Zachęcamy Państwa do składania wniosków już teraz!

Wsparcie otrzymają projekty, które będą aktywizować młodzież do realizacji różnych przedsięwzięć w następujących obszarach:

 • podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji liderów samorządów uczniowskich służące poznania praw i zadań samorządów oraz zasad działania współpracujących instytucji publicznych (szkolenia stacjonarne, warsztaty, obozy szkoleniowe),
 • podnoszenie umiejętności kompetencji i kwalifikacji opiekunów samorządów,
 • organizowanie i angażowanie się w akcje charytatywne,
 • wolontariat,
 • uczestnictwo w Korpusie Solidarności,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji wolontariatu,
 • flashmoby,
 • konkursy,
 • zawody sportowe,
 • wydarzenia kulturalne, patriotyczne
 • plebiscyty,
 • współpraca samorządów uczniowskich celem wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów,
 • informowanie o działaniach samorządu w mediach społecznościowych i tradycyjnych.

Wnioski o granty należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza, który jest dostępny na stronie internetowej Projekt Poznań: https://projektpoznan.pl/postawmy-na-mlodziez/. Pod niniejszym adresem znajdą Państwo również regulamin projektu wraz z załącznikami niezbędnymi do prawidłowego wypełnienia wniosku, a także szczegóły dotyczące całego projektu.

Pytania w sprawie wniosków o granty można kierować za pośrednictwem maila (info@postawmynamlodziez.pl lub biuro@projektpoznan.pl) oraz telefonicznie (603 052 976).

Projekt „Postawmy na młodzież” to ogromna szansa dla uczniów z Wielkopolski, którzy aktywnie działają w samorządach uczniowskich, to możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia, dlatego zachęcamy do składania wniosków o granty.

8 czerwca 2022

Rekrutacja do Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, jednostka podległa Ministerstwu Edukacji i Nauki rozpoczął rekrutację na kolejny rok szkolny do szkół w systemie kształcenia na odległość – do Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej. Misją ORPEG jest kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości wśród młodych Polaków przebywających poza granicami kraju. Odbywa się to m.in. poprzez koordynowanie działalności 69 szkół polskich przy placówkach dyplomatycznych RP na świecie, jak również prowadzenie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w systemie kształcenia na odległość (w systemie online). W bieżącym roku szkolnym kształci się w ten sposób blisko 1500 uczniów, którzy przebywają w 84 krajach na całym świecie.

Kształcenie prowadzone jest w jednym z dwóch planów nauczania:

uzupełniającym – opartym na programach nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich, przeznaczonym dla uczniów spełniających obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach lokalnych, obejmuje zajęcia z języka polskiego oraz wiedzy o Polsce (przedmiotu łączącego w sobie elementy wiedzy o społeczeństwie, historii oraz geografii Polski);

ramowym – opartym na programach nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, odpowiednio dla szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, dla uczniów, którzy z różnych przyczyn (brak znajomości języka obcego, częsta zmiana miejsca zamieszkania, praca w modelingu, kontrakty sportowe) nie realizują obowiązku szkolnego w szkołach lokalnych, a obowiązek nauki spełniają w ORPEG.

Szczegółowe informacje w zakresie rekrutacji