31 maja 2021

Ekologiczny projekt edukacyjny „Windą do lasu II”

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Poznaniu prowadzi nieodpłatne zajęcia w ramach projektu „Windą do lasu II” – kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonym użytkowaniu zasobów naturalnych wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych.

Celem zajęć jest podniesienie świadomości o gospodarowaniu zasobami naturalnymi wśród różnych grup docelowych, w tym wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Więcej informacji na temat zwartości merytorycznej projektu można znaleźć w załączniku.

Osoby do kontaktu ze strony Stowarzyszenia:

Załączniki

Windą do lasu - założenia merytoryczne
Data: 2021-05-31, rozmiar: 154 KB