12 października 2021

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku”

Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”. Projekt został objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka.

Celem przedsięwzięcia jest rozpowszechnienie wiedzy o zaburzeniu lękowym, jakim jest mutyzm wybiórczy.

Ogólnopolski Projekt edukacyjny „Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku” skierowany jest do uczniów i wychowawców klas IV – VIII szkół podstawowych.

Przygotowany materiał zawiera treści teoretyczne i ćwiczeniowe, które powinny być zrealizowane podczas zajęć z wychowawcą. Preferowany czas realizacji części teoretycznej to październik. Wymagane zrealizowane zadania należy przesłać na wskazany w regulaminie adres e-mail do 20 grudnia 2021 r. Klasy, które wypełnią zadania zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie, otrzymają certyfikat.

Szczegółowe informacje o projekcie (regulamin, karty pracy, itp.).