17 lutego 2023

Projekty edukacyjne Fundacji Banku Ochrony Środowiska

Fundacja Banku Ochrony Środowiska już od trzynastu lat prowadzi działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży z całej Polski.

Projekty, prowadzone przede wszystkim w formie konkursów, są skierowane głównie do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, a dotyczą edukacji z zakresu ochrony środowiska oraz zdrowego odżywiania.

Długofalowe działania zachęcą młodzież do zainteresowania się tymi zagadnieniami i zainspirują ją do aktywnego działania, a w dłuższej perspektywie wpłyną na proekologiczne i prozdrowotne postawy i wybory młodych ludzi.

Nasze konkursy stanowią doskonały sposób na zdobycie wiedzy poszerzającej informacje zawarte w programie nauczania. Dla nauczycieli są też okazją do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Udział we wszystkich naszych konkursach jest bezpłatny.

Aktualne projekty:

  • Tradycyjny Sad – konkurs grantowy na zakładanie przyszkolnych sadów dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Link: tradycyjnysad.pl
  • Świat oczami młodych – konkurs kreatywny na projekty ekomurali o zagrożonych gatunkach roślin, zwierząt i grzybów dla placówek edukacyjnych i kulturalnych. Link: oczamimlodych.pl
  • Zdrowo jem, więcej wiem – projekt o zdrowym odżywianiu dla zerówek (szkolnych i przedszkolnych) oraz klas 1-3 szkół podstawowych. Link: zdrowojem.fundacjabos.pl