13 lutego 2023

Projekty skierowane do nauczycieli fizyki w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
województwa wielkopolskiego

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Poznański realizuje szereg projektów skierowanych do nauczycieli fizyki w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Należą do nich między innymi:

1. Działania zmierzające do poprawy dramatycznej sytuacji związanej z nauczaniem fizyki w szkołach (List otwarty ZD PTF; Załącznik 1)

2. Działania zmierzające do nagradzania i doceniania ciężkiej pracy nauczycieli:

  • Nagroda The European Physical Society dla nauczycieli fizyki szkół średnich w wysokości 1000 Euro (termin składania wniosków do 1 marca 2023; Załącznik 2)
  • Nagroda PTF im. Krzysztofa Ernsta za upowszechniania wiedzy fizycznej oraz za popularyzację fizyki (termin składania wniosków do 30 kwietnia 2023; Załącznik 3)
  • Nagroda PTF za artykuł popularnonaukowy (termin składania wniosków do 30 kwietnia 2023; Załącznik 3)
  • Nagroda PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla Nauczycieli Fizyki (termin składania wniosków do 30 kwietnia 2023; Załącznik 4)

3. Działania zmierzające do objęcia honorowym patronatem kół fizycznych w szkołach w województwie wielkopolskim.

4. Działania mające na celu zachęcenie środowiska nauczycielskiego do wysyłania artykułów poświęconych upowszechnianiu wiedzy fizycznej do czasopisma PTF „Postępy Fizyki” (Załącznik 5).

5. Działania mające na celu włączenia środowiska nauczycielskiego do pracy na rzecz upowszechnianie fizyki i nauk pokrewnych, podnoszenia poziomu wiedzy fizycznej w społeczeństwie oraz popieranie rozwoju fizyki w Polsce (Załącznik 6).

6. Działania zmierzające zacieśnieniu współpracy pomiędzy nauczycielami fizyki a pracownikami naukowymi PAN oraz wyższych uczelni.

Uprzejmie proszę o przekazanie powyższej informacji nauczycielom w Państwa szkołach.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Robert Gaweł

Załączniki

Załacznik 1
Data: 2023-02-13, rozmiar: 1 MB
Załacznik 2
Data: 2023-02-13, rozmiar: 156 KB
Załacznik 3
Data: 2023-02-13, rozmiar: 189 KB
Załacznik 4
Data: 2023-02-13, rozmiar: 182 KB
Załacznik 5
Data: 2023-02-13, rozmiar: 818 KB
Załacznik 6
Data: 2023-02-13, rozmiar: 1 MB