5 grudnia 2023

Program edukacyjny Złote szkoły NBP „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do środowisk szkolnych. Jego celem jest zwiększenie kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia i przygotowanie do bezpiecznego poruszania się po świecie finansów. Program jest organizowany od 2021 r. Do tej pory wzięło w nim udział prawie pół miliona uczestników z ponad tysiąca szkół z całej Polski.

W szkołach zawiązują się Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej złożone z nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (z klas 7. i 8.) lub szkół ponadpodstawowych. Drużyny wymyślają, organizują
i przeprowadzają trzy obligatoryjne zadania: lekcję z ekonomią, debatę szkolną oraz warsztat uczniowski. Drużyny ubiegają się o tytuł „Złota Szkoła NBP” oraz nagrody pieniężne za najlepiej wykonane zadania.

Adresatami programu są nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Start edycji: 30 listopada 2023 r.
Temat edycji: Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna

Zakres merytoryczny tematu:
1. Polski złoty
Jak przebiegał proces ustanowienia waluty w niepodległym państwie polskim? Dlaczego doszło do odrodzenia złotego? Reforma walutowa i powstanie Banku Polskiego S.A. – odpowiednika NBP 100 lat temu. Jak dziś powstają polskie znaki pieniężne – od projektu do monety i banknotu. Prawny status złotego. Dlaczego tylko Narodowy Bank Polski może emitować polskie znaki pieniężne? Czym jest system płatniczy i jaką rolę odgrywa w nim NBP?

2. Czym są pieniądze?
Trzy funkcje pieniądza ‒ pieniądz jako środek wymiany, akumulacji i jednostka obrachunkowa. Droga pieniądza z banku centralnego do portfela, czyli na czym polega cykl obrotu gotówkowego w Polsce? Jakie są cztery filary Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego?

3. Monety i banknoty powszechnego obiegu oraz kolekcjonerskie
Jakie są zasady użytkowania banknotów i monet w Polsce? Przykłady serii kolekcjonerskich NBP np. Wielcy Polscy Ekonomiści. Polskie monety i banknoty jako dzieła sztuki, zapis czasów i technologiczne osiągnięcie. Zabezpieczenia i sposoby weryfikacji autentyczności banknotów i monet.

Termin zgłoszeń wykonanych zadań z IV edycji programu upływa 11 marca 2024 r.

Więcej informacji na stronie internetowej NBP