Kategoria: Kontakt w sprawach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

2 stycznia 2023

Kontakt – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół
Joanna Borowicz – starszy wizytator, tel. 780 386 029
Cecylia Ogiba – wizytator, tel. 539 093 696

Wydział Nadzoru Pedagogicznego
Barbara Zatorska – starszy wizytator, tel. 780 386 050
Marzena Adamczyk-Pelcer – starszy wizytator, tel. 780 386 055
Izabela Liebert-Jędroszkowiak – starszy wizytator, tel. 780 386 076

Delegatura w Kaliszu
Beata Wawszczak – wizytator, tel. 600 870 579

Delegatura w Koninie
Karol Świderski – starszy wizytator, tel. 780 386 111

Delegatura w Lesznie
Agnieszka Rzepka – starszy wizytator, tel. 780 386 098

Delegatura w Pile
Jacek Skowroński – wizytator, tel. 780 386 025

Wydział Rozwoju Edukacji – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
Izabela Szmigiero – starszy inspektor, tel. 780 386 124