Kategoria: Kontakt w sprawach rekrutacji

Kontakt – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół
Joanna Borowicz – starszy wizytator, tel. 780 386 029

Wydział Nadzoru Pedagogicznego
Barbara Zatorska – starszy wizytator, tel. 780 386 050

Delegatura w Kaliszu
Beata Wawszczak – wizytator, tel. 600 870 579

Delegatura w Koninie
Karol Świderski – starszy wizytator, tel. 780 386 111

Delegatura w Lesznie
Agnieszka Rzepka – starszy wizytator, tel. 780 386 098

Delegatura w Pile
Jacek Skowroński – wizytator, tel. 780 386 025

Wydział Rozwoju Edukacji – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
Izabela Szmigiero – inspektor, tel. 780 386 124
Rafał Renz – starszy wizytator, tel. 780 386 057


Zasady naboru do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań i Powiat Poznański

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

link: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/dokumenty

tel.  61878 5715, 61878 4301, 61878 4297, 61878 4185