Kategoria: Kontakt w sprawach rekrutacji

Kontakt – rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

 

Wydział Nadzoru Pedagogicznego
Barbara Zatorska – starszy wizytator, tel. 780 386 050

Delegatura w Kaliszu
Beata Wawszczak – wizytator, tel. 600 870 579

Delegatura w Koninie
Karol Świderski – starszy wizytator, tel. 780 386 111

Delegatura w Lesznie
Agnieszka Rzepka – starszy wizytator, tel. 780 386 098

Delegatura w Pile
Jacek Skowroński – wizytator, tel. 780 386 025

Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół
Joanna Borowicz – starszy wizytator, tel. 780 386 029

 

Wydział Rozwoju Edukacji – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
Rafał Renz – wizytator, tel. 780 386 057


Zasady naboru do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań i Powiat Poznański

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania
tel. 61878 42 97, 61878 43 01, 61878 43 67, 61878 43 72, 61878 5715
strona internetowa