7 października 2020

Medale i odznaczenia oraz nagrody dla nauczycieli i pracowników oświaty przyznane w 2020

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy administracji i obsługi,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
oraz inne organy prowadzące szkoły, przedszkola i placówki

Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje o nadanych w 2020 roku krzyżach zasługi, medalach za długoletnią służbę, medalach Komisji Edukacji Narodowej oraz przyznanych nagrodach Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej. Gratuluję osobom odznaczonym i wyróżnionym oraz życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Robert Gaweł

Załączniki

Lista osób nagrodzonych i odznaczonych 2020
Data: 2020-10-07, rozmiar: 130 KB