15 grudnia 2022

Informacja w sprawie trybu i sposobu składania wniosków o nadanie orderu i odznaczeń – rok szkolny 2022/2023

Uprzejmie informuję o trybie i sposobie składania wniosków w sprawie nadania orderu i odznaczeń w roku szkolnym 2022/2023.

Wielkopolski Kurator Oświaty
/-/ Robert Gaweł

Załączniki