15 marca 2023

Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie w 2023 roku nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Dyrektorzy Szkół i Placówek woj. wielkopolskiego

Uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Poznaniu rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie w roku 2023 nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Termin składania dokumentów upływa 28 kwietnia 2023 r.

Z poważaniem
Wielkopolski Kurator Oświaty
Robert Gaweł

Link do wygenerowania wniosku: http://nagrody.ko.poznan.pl/
Wydruk pisma przewodniego oraz wniosku zostanie wygenerowany automatycznie po zapisaniu danych do bazy.

Załączniki