Kategoria: Ocena pracy nauczyciela

3 sierpnia 2018

Ocena pracy nauczyciela – informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (Finansowanie edukacji) została stworzona zakładka Ocena pracy nauczycieli, w której sukcesywnie zamieszczane są materiały dotyczące nowego systemu oceny pracy nauczycieli. Obecnie w zakładce znajdują się trzy pliki:

  1. Co nowego w ocenie pracy?
  2. Nowy system oceny pracy nauczycieli
  3. Materiały do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów przy opracowaniu regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela. (wyjściowe materiały do utworzenia regulaminów dla szkół, przedszkoli, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, mow-ów i innych ośrodków, młodzieżowych domów kultury)