7 kwietnia 2021

Komunikat w sprawie uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny – zmiany z 6 kwietnia 2021

Komunikat w sprawie uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawie:

  • przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty,
  • powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi lub nauczycielowi tej jednostki,
  • przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty,
  • powierzenia stanowiska dyrektora nowo zakładanej jednostki systemu oświaty.

Załączniki

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Data: 2021-04-07, rozmiar: 2 MB