13 lipca 2022

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawie:

  • przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty,
  • powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi lub nauczycielowi tej jednostki,
  • przedłużenia powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty,
  • powierzenia stanowiska dyrektora nowo zakładanej jednostki systemu oświaty

Załączniki

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Data: 2022-07-15, rozmiar: 250 KB