1 kwietnia 2022

Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek – rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
oraz osoby prowadzące publiczne szkoły, przedszkola i placówki
województwa wielkopolskiego

Dotyczy: opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek

Wielkopolski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 t.j.) informuje, że wzorem lat ubiegłych w celu zaopiniowania arkuszy organizacji szkół, przedszkoli i placówek organy prowadzące publiczne przedszkola, szkoły i placówki wypełniają on-line formularz zgłoszeniowy dla każdej jednostki http://arkuszorganizacji.ko.poznan.pl

W załączeniu pismo Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Załączniki

Pismo Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Data: 2022-04-01, rozmiar: 204 KB
Załącznik nr 1 - wykaz nauczycieli
Data: 2022-04-01, rozmiar: 41 KB