6 maja 2022

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie nadania tytułu honorowego profesora oświaty w 2022

Uprzejmie informuję, że Wielkopolski Kurator Oświaty zdecydował o przekazaniu do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty przedłożonych wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty:

  1. Pani Hannie Szeląg,
  2. Pani Joannie Kostrzewie,
  3. Pani Annie Rogackiej.

Skierowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty powyższych wniosków do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie jest równoznaczne z nadaniem tytułu honorowego profesora oświaty.

Zgodnie z procedurą przyjętą przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty komunikat dotyczący rozstrzygnięcia właściwego organu w sprawie nadania tytułu honorowego profesora oświaty zostanie opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki.