29 grudnia 2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2020 r. – sprawozdanie

Szanowni Państwo,
organy prowadzące szkoły objęte
wieloletnim programem – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

 

Przypominam, że na mocy § 15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016- 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” (Dz.U. poz. 2324) oraz zgodnie z § 5 zawartej umowy, organ prowadzący, który w roku 2020 otrzymał wsparcie na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych lub pedagogicznych, zobowiązany jest do przekazania sprawozdań z realizacji programu.

Wzory obowiązujących w województwie wielkopolskim sprawozdań w załączeniu.

  

Wielkopolski Kurator Oświaty

/-/ Robert Kazimierz Gaweł

Załączniki