19 października 2023

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania _ LISTA

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół
województwa wielkopolskiego
 

Wielkopolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, iż decyzją Ministra Edukacji i Nauki stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2023/2023 otrzymało 19 uczniów/absolwentów z województwa wielkopolskiego.

Załączniki

Stypendium MEiN - pismo przewodnie
Data: 2023-10-19, rozmiar: 234 KB
Lista Stypendystów
Data: 2023-10-19, rozmiar: 59 KB