19 października 2023

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024 _LISTA

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

Wielkopolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki – zatwierdził ostateczną listę kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024.

Przyznane stypendium wynosi 500,00 zł miesięcznie. Będzie ono wypłacane w dwóch ratach (I w roku budżetowym 2023, a II w roku budżetowym 2024) zgodnie z § 2 ust. 8 pkt 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r., Nr 106, poz. 890 oraz z 2023 r. poz 1002):

  • pierwsza rata w wysokości 2 000 zł – do dnia 30 listopada 2023 r., za okres od września do grudnia;
  • druga rata w wysokości 3 000 zł – do dnia 30 kwietnia 2024 r., za okres od stycznia do czerwca;

na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego. Jednocześnie zwracam się z prośbą o podanie aktualnego numeru rachunku bankowego, jeżeli nastąpiła jego zmiana od momentu złożenia wniosku. Zmianę należy zgłosić poprzez wypełnienie i przesłanie formularza (w załączeniu).

Zobowiązuje się dyrektorów szkół do przekazania na piśmie informacji dotyczących ewentualnych zmian w statusie ucznia.

Załączniki

Stypendium PRM - pismo przewodnie
Data: 2023-10-19, rozmiar: 355 KB
Lista Stypendystów
Data: 2023-10-19, rozmiar: 364 KB
formularz_informacja_o_koncie
Data: 2023-10-19, rozmiar: 37 KB