23 lutego 2022

Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało „Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022”.

Dofinansowaniem z rezerwy będą mogły być objęte wyłącznie zadania ujęte w Kryteriach. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów występowania z wnioskami o przyznanie środków z rezerwy tej części subwencji oraz stosowanie załączonych do kryteriów wzorów wniosków.

Źródło: MEiN

Załączniki

Załącznik nr 1 - zdarzenia losowe
Data: 2022-02-23, rozmiar: 64 KB
Załącznik nr 2a - żywioły
Data: 2022-02-23, rozmiar: 60 KB
Załącznik nr 2b - żywioły
Data: 2022-02-23, rozmiar: 61 KB
Załącznik nr 3a - adaptowane
Data: 2022-02-23, rozmiar: 56 KB
Załącznik nr 3b - nowowybudowane
Data: 2022-02-23, rozmiar: 56 KB
Załącznik nr 3c - zawodowe
Data: 2022-02-23, rozmiar: 57 KB