28 grudnia 2020

XI posiedzenie Komitetu ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

Spotkanie odbyło się w trzech grupach roboczych: szkolnictwa wyższego, szkolnictwa ogólnokształcącego oraz szkolnictwa zawodowego. Tematami dominującymi w trakcie wideokonferencji były zagadnienia funkcjonowaniem systemów edukacyjnych Polski oraz Niemiec w trakcie pandemii.

Z poruszanych tematów wymienić można następujące: Polsko-niemiecka wymiana młodzieży w trakcie pandemii COVID-19; Polski system edukacyjny w trakcie pandemii Covid-19; Działania wspierające w okresie czasowego ograniczenia pracy szkół i placówek oświatowych; Wpływ pandemii COVID-19 na kształcenie zawodowe. Spotkaniu przewodniczyli  p. S. Freiberg, sekretarz stanu Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury Meklemburgii Pomorza Przedniego oraz  p. M. Turowska z Ministerstwa Edukacji Narodowej RP.