28 lutego 2020

Rekomendacje MEN dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych w związku z COVID-19

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
województwa wielkopolskiego,

przekazuję zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania w związku z ekspansją wirusa COVID-19.

Proszę o poinformowanie uczniów, rodziców i pracowników o zaleceniach. Jednocześnie zwracam się z prośbą o zachowanie spokoju i rozwagi w podejmowaniu decyzji dotyczących działań związanych z ochroną dzieci, uczniów, nauczycieli i pracowników przed ewentualnymi zakażeniami.

Załączniki:

  1. Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
  2. Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch.
  3. Wykaz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla dyrektorów szkół.

Z upoważnienia
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Aleksandra Kuź – Wicekurator Oświaty

Załączniki

Rekomendacje MEN dla dyrektorów przedszkoli
Data: 2020-02-28, rozmiar: 3 MB
Informacja o zawieszeniu zajeć w szkole
Data: 2020-03-09, rozmiar: 314 KB
wykaz przepisow
Data: 2020-02-28, rozmiar: 322 KB
plakat wersja A3
Data: 2020-03-05, rozmiar: 229 KB
plakat dla dzieci
Data: 2020-03-05, rozmiar: 3 MB