28 października 2020

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczący angażowania się w protesty społeczne

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek w województwie wielkopolskim

Dotyczy: angażowania się w protesty społeczne

W ramach nadzoru pedagogicznego Wielkopolski Kurator Oświaty prosi o nieangażowanie się Państwa Dyrektorów w protesty społeczne. Jakakolwiek forma agitacji politycznej na terenie szkoły lub placówki jest niedopuszczalna.

Forma edukacji zdalnej nie zwalnia z obowiązku informowania uczniów o zasadach bezpieczeństwa, określonych w § 1 ust. 14 zdanie drugie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 1871).

Jednocześnie przypominam o Państwa odpowiedzialności i obowiązkach w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej przez nauczycieli.

 

Wielkopolski Kurator Oświaty
Robert Gaweł