24 listopada 2021

Komunikat dotyczący postępowania wobec uczniów, którzy nie zostali skierowani na izolację lub kwarantannę

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

na podstawie rekomendacji Ministerstwa Edukacji i Nauki zwracam się z do Państwa z uprzejmą prośbą, aby umożliwić uczniom, którzy nie zostali skierowani na kwarantannę lub izolację domową, udział w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły, a w miarę możliwości organizacyjnych (m.in. technicznych, lokalowych, kadrowych) także w zajęciach obowiązkowych w trybie stacjonarnym.

Wicekurator Oświaty
Aleksandra Kuź