18 sierpnia 2022

Rozpowszechnianie przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu informacji o przedsięwzięciach edukacyjnych

W związku z licznymi prośbami różnych podmiotów o rozpowszechnianie na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu komunikatów dotyczących różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych, informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. Kuratorium Oświaty w Poznaniu będzie zamieszczać i promować wyłącznie materiały rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz wskazane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Jednocześnie informujemy, że przy rozsyłaniu informacji o przedsięwzięciu lub ofercie, mogą Państwo skorzystać z ogólnodostępnej bazy adresów mailowych szkół znajdującej się na stronie https://rspo.men.gov.pl/.

Wicekurator Oświaty
Aleksandra Kuź