2 czerwca 2021

Ogłoszenie o obowiązku sprawozdawczości z realizacji w 2020 Rządowego programu „Aktywna tablica”

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1883) sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, tutejszy urząd informuje o obowiązku przygotowania sprawozdania z realizacji zadania, zarówno przez dyrektorów szkół, jak i organy prowadzące, które w 2020 r. otrzymały wsparcie finansowe w ramach ww. programu.

Link do formularza dla dyrektora szkoły
Link do formularza dla organu prowadzącego szkołę

Załączniki

Pismo przewodnie
Data: 2021-06-02, rozmiar: 328 KB