13 października 2021

Depresja i zdrowie psychiczne – materiały NFZ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w ramach działań profilaktycznych przygotował materiał informacyjno – edukacyjny w postaci ulotki oraz krótkiego filmu na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z udziałem prof. dr hab. n. med. Filipa Rybakowskiego oraz Pani psycholog/psychoterapeutki Anny Napiórkowskiej.

W przygotowanym materiale poruszone zostały kwestie związane z objawami depresji, jak możemy jej zapobiegać, jaki wpływ na dzieci i młodzież miała izolacja związana z pandemią oraz jak wspierać i przeciwdziałać zaburzeniom psychicznym, jaką rolę w tym procesie odgrywa rodzina.

Prosimy o rozpowszechnienie wśród rodziców (za pośrednictwem elektronicznych dzienników) załączonych materiałów.

Film oraz ulotka zostały umieszczone na stronie internetowej
Bezpośredni link do filmu

Załączniki

ULOTKA Depresja i zdrowie psychiczne
Data: 2021-10-13, rozmiar: 675 KB