8 maja 2023

Gala finałowa II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego

Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł wziął udział w gali finałowej II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego. Podczas uroczystości swoje zdolności prezentowało 20 uczniów, którzy wygłosili mowę sądową, doradczą lub popisową. Założenia inicjatywy korespondują z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 w zakresie działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.

– Gratuluję zwycięzcom we wszystkich trzech kategoriach. Wszyscy reprezentowali bardzo wysoki poziom. To świadczy o tym, że ten konkurs trzeba kontynuować – mówił Minister Edukacji i Nauki podczas gali finałowej.

Szef MEiN podkreślał, że zdolności retoryczne przydają się w wielu aspektach aktywności zawodowej człowieka. Jak wskazywał, umiejętność argumentowania i przekonywanie do swoich racji innych to kompetencje potrzebne w pracy prawnika, doradcy czy polityka.

Zwracając się do laureatów konkursu, Minister Przemysław Czarnek życzył młodym ludziom, aby w przyszłości zajmowali stanowiska i wykonywali zawody, które pozwolą im na pełne wykorzystanie posiadanych talentów i kompetencji. – To wielka szansa dla Was, to wielka szansa dla Polski, bo Wasze umiejętności będą służyć naszej Ojczyźnie i społecznościom lokalnym – podsumował.

Założenia konkursu

II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny był skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i składał się z trzech etapów:

  • etap szkolny – test pisemny sprawdzający m.in. umiejętności stylistyczno-językowe i analityczno-interpretacyjne w zakresie odczytywania tekstów kultury,
  • etap wojewódzki – w części pisemnej zakładał przygotowanie przemówienia lub listu otwartego na wskazany temat, zadanie w części ustnej polegało na prezentacji zredagowanego tekstu,
  • etap ogólnopolski – zadanie polega na wygłoszeniu 5-7-minutowej mowy z wybranej kategorii: mowa sądowa – oskarżenie/obrona, mowa doradcza – zachęcenie/odwodzenie, mowa popisowa – pochwała/nagana.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania. To druga edycja konkursu, którego pomysł zorganizowania został ogłoszony podczas I Kongresu Edukacji Klasycznej w Warszawie.

Przebieg konkursu

Do etapu wojewódzkiego przystąpiło 34 uczniów z 11 województw. W finale ogólnopolskim wzięło udział 20 uczniów z województw: lubelskiego, małopolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego, podkarpackiego, lubuskiego i świętokrzyskiego.

Finaliści w swych mowach odwoływali się do postaci literackich, polskich postaci historycznych z XIX i XX wieku lub bohaterów mitycznych i historycznych starożytnej Grecji.

Konkurs został zorganizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Jana Pawła II w Lublinie oraz kuratorami oświaty.

Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

Źródło i zdjęcia: MEiN

Gala finałowa II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego
Gala finałowa II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego
Gala finałowa II Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego