14 maja 2021

Wykaz publicznych uczelni i szkół wyższych – województwo wielkopolskie

Wykaz uczelni nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego funkcjonujących w województwie wielkopolskim: