12 maja 2021

Wykaz państwowych wyższych szkół zawodowych

Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego – Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe.